0024.jpg
Je bent hier: Home Onze sponsoren
PDF Afdrukken

Scouting Maria Goretti en het coronavirus - update eind mei

Beste ouder(s), verzorger(s), beste leden

Zoals jullie weten veranderd er per 1 juni al een heleboel in onze samenleving. Ook binnen Scouting Maria Goretti hebben we gekeken naar de mogelijkheden om weer speltakbijeenkomsten te houden met inachtneming van de regels/maatregelen die zijn opgelegd vanuit de landelijke en plaatselijke overheid.

Langs deze weg willen we dan ook kenbaar maken dat speltakbijeenkomsten bij onze vereniging weer plaats mogen vinden na 1 juni. Echter, elke speltak zal zelf besluiten of het haalbaar is om binnen de maatregelen en met voldoende leidinggevende de bijeenkomsten te hervatten. Hierover ontvangt u een bericht van de betreffende speltakleiding.

Als vereniging zullen we daarnaast alert zijn op het aantal lokale uitbraken van het coronavirus. Mocht dit aanleiding geven voor het opnieuw (tijdelijk) stopzetten van de speltakbijeenkomsten, zullen wij dit uiteraard communiceren.

Vanuit het bestuur willen we u als ouder(s)/verzorger(s) vragen om onderstaande regels goed in acht te nemen en met uw zoon/dochter te bespreken. Alleen samen kunnen we zorgen voor goede, veilige én leuke speltakbijeenkomsten voor iedereen.

- Bij verkoudheidsklachten, koorts of ziekte van jeugdlid of gezinslid thuisblijven.
- Hoesten en niezen in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen.
- We willen zo min mogelijk gebruik maken van het sanitair; we verzoeken onze jeugdleden om voor de speltakbijeenkomst naar het toilet te zijn geweest
- Jeugdleden moeten zoveel mogelijk zelf naar de groep komen.
- Bij brengen en halen, moeten de ouders wachten bij de fiets of auto
- Jeugdleden moeten 1,5 meter afstand houden van de leiding.
- Jeugdleden van de Scouts en Explorer moeten ook 1,5 meter afstand houden van de andere jeugdleden. Jeugdleden van de Bevers en Welpen hoeven dit niet
- Zeep en papieren handdoekjes zijn voorradig voor het wassen van de handen.
- Er zal geen eten- of drinken uitgedeeld worden. We vragen dan ook om uw zoon/dochter bij warm weer een drinkflesje met water mee te geven, voorzien van naam.

We willen jullie daarnaast nog een dringend verzoek doen om uw zoon/dochter af te melden met opgave van reden (bijvoorbeeld ziekte van jeugdlid of familie van het jeugdlid, liever geen deelname) als hij/zij niet bij een speltakbijeenkomst aanwezig kan zijn.

Tenslotte zal de Maria Goretti activiteit, die dit jaar gepland was op zaterdag 4 juli, komen te vervallen. Deze activiteit, met soms meer dan 100 deelnemers, kunnen wij binnen de gestelde richtlijnen niet naar behoren organiseren. Dit betreuren wij uiteraard, daarom hopen we het nieuwe seizoen wel weer te kunnen openen met een gezamenlijke overvliegactiviteit.

Mocht u vragen hebben, kunt u zich naar voorzitter (at) scoutingpey.eu richten.

Het is in deze tijd belangrijk dat iedereen, jong en oud, zijn verantwoording neemt, zodat we samen de speltakbijeenkomsten kunnen voortzetten. Wij rekenen op jullie medewerking.

Met vriendelijke groet,

Debbie Herfs
Plaatsvervangend voorzitter

 

 

     

(c) Copyright Scouting Maria Goretti 2020